top of page

Condicions d'ús

Identificació fiscal:
1. Àmbit d'aplicació:
Les condicions generals de venda descrites a continuació (d'ara endavant Condicions Generals), regeixen les relacions contractuals entre tot usuari de la botiga online Solarider Team (denominat en endavant “Usuari” o “Client”) i Solarider Team (denominada en endavant amb el seu nom comercial Solarider Team).
Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul·lació prèvia, expressa i escrita.
Solarider Team pot ocasionalment modificar les seves condicions generals de venda, per la qual cosa qualsevol modificació sobre això serà anunciada al noticiari de la pàgina inicial del web Solarider Team.
Considerem que una vegada l'usuari hagi fet una comanda, haurà acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda.
Accedint a www.solariderteam.com , l'usuari es compromet a respectar les Condicions Generals així com les Condicions d'Utilització que hi figuren.

No està disponible la venda de cap dels nostres productes a menors de 18 anys, si escau haurà de realitzar la compra un dels seus pares o tutor legal estant aquest en condicions de realitzar aquesta compra.

2. Informació dels productes:
Com que no són contractuals, les imatges que il·lustren els productes presentats no podran, en cap cas, donar lloc a un compromís per part de Solarider Team. D'altra banda, les fitxes tècniques i les descripcions dels productes ens són transmeses i comunicades pels nostres proveïdors o distribuïdors, per la qual cosa Solarider Team no es fa responsable de la validesa del contingut de les mateixes. Les imatges poden no coincidir amb exactitud amb el producte final.

3. Disponibilitat dels productes:
Atès que els productes exposats a la nostra web www.solariderteam.com són subministrats pels nostres proveïdors o distribuïdors, Solarider Team s'eximeix de cap responsabilitat si aquests productes no poden ser subministrats, en base a causes alienes a nosaltres, és a dir, pel cessament de producció de l'article o per la seva manca de disponibilitat als nostres proveïdors i/o distribuïdors habituals. En cas d'haver realitzat el pagament d'un o diversos productes i d'aquests no estar en estoc o no poder-los oferir per alguna raó, Solarider Team es compromet a comunicar-ho en un termini màxim de 48h pel mitjà de contacte indicat a la comanda i es us oferiran dues alternatives. 1- L'opció d'un producte de característiques semblants al comprat. 2- La devolució de l'import total abonat, en un termini màxim de 72h (Pot trigar més en dependència de la forma de pagament que s'ha utilitzat) Un cop contactat al client i informat de l'estat de la comanda, si no rebem resposta en un termini de 48h, procedirem a la cancel·lació de la comanda i devolució de l'import total pagat i se us informarà d'aquesta actuació a través de la informació de contacte subministrada.
 

4. Preus:
Els preus de venda indicats a
  www.solariderteam.com  es mostren en euros. L´IVA està inclòs en aquests preus, però no les despeses d´enviament.
Solarider Team es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment. Això no obstant, es compromet a aplicar les tarifes en vigor indicades al Portal en el moment en què el client va realitzar la seva comanda.

5. Formes de realitzar una comanda:
Des d'Internet a: www.solariderteam.com
  (de dilluns a diumenge les 24h).

6. Formes de pagament:
Pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

7. Enviaments:
Els nostres enviaments són a Península. Els productes comprats a Solarider Tea, es lliuren a través de correu certificat i pot trigar entre un mínim de 3 a 7 dies des de la recepció del pagament, dies hàbils en situació regular. En èpoques festives o períodes d'alta demanda es poden allargar un màxim de 2 setmanes.

Solarider Team es fa responsable que en cas de cometre una fallada o equivocació a l'enviament, bé sigui per domicili o producte incorrecte, esmenar i córrer amb totes les despeses de recollida, devolució i reenviament dels productes o articles en qüestió.

8. Garanties dels productes:
Garantim que tots els articles que oferim a
  www.solariderteam.com avui i en un futur són nous i comprats als fabricants, socis, majoristes, distribuïdors i representants oficials dels mateixos o de les marques registrades, autoritzats a la Comunitat Econòmica Europea.
La garantia dels articles és donada per cada fabricant, importador, distribuïdor o representant, i no es pot modificar sota cap concepte, llevat de l'entitat o persona suficientment autoritzada per fer-ho.
Les condicions de la garantia seran les estipulades a les Condicions de la Garantia que acompanyen cada article, podent ser diferents en cada cas, sempre en funció dels diferents fabricants, importadors i distribuïdors.
La garantia està adaptada al que marca la llei, dos anys per defectes de fabricació des de la data de compra.

S'anul·la tota devolució una vegada modificat el producte o manipulat el seu estat original.

Per procedir a una sol·licitud de devolució envia'ns un e-mail a info.solariderteam@gmail.com.

9. Devolució de productes:
L'Usuari disposa de deu dies per tornar un producte amb què no està satisfet, en cas que aquest no compleixi les característiques descrites a la pàgina web, o present defectes de fabricació, o desperfectes patits durant el transport. Dins aquest termini, podreu tornar aquest producte, sempre que ho notifiqueu per escrit, i el producte sigui acompanyat de la factura de compra i del seu embalatge original, en estat nou i complet.
Les despeses de la devolució són per compte i risc de l'Usuari.

Us aconsellem que feu la devolució per correu certificat o amb una assegurança que podreu fer amb la companyia de transports pel valor del producte. Aquesta assegurança serà necessària en cas d'accident, ruptura o pèrdua de la mercaderia per part de la companyia de transport.
La devolució de l'import és efectuada sense cap càrrec o penalització, excepte la de les despeses d'enviament que hagi patit l'usuari o el client.
En cas que exercisca el seu dret de devolució, Solarider Team farà tot el necessari per reemborsar l'usuari o el client el més ràpidament possible, ja que el termini de reemborsament depèn dels exàmens tècnics que el seu article necessiti per determinar el defecte.

10. Condicions i responsabilitats addicionals:
Aquestes Condicions Generals estan subjectes a la Legislació Espanyola. Qualsevol litigi, independentment del lloc de lliurament, que pugui resultar de la interpretació o de lexecució de les presents Condicions Generals, serà comunicat a les jurisdiccions competents.
La responsabilitat de Solarider Team estarà limitada, en tot cas, a l'import de la comanda.
Solarider Team no es fa responsable de no executar aquestes condicions en cas de força major, de pertorbació o vaga total o parcial, sobretot dels serveis postals i mitjans de transport o de comunicació, d'inundacions, incendi o de guerra.
Solarider Team no es podrà fer tampoc responsable de danys indirectes, pèrdua d'explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de sort, dany o despesa que pogués comportar la compra de tot producte presentat a www.solariderteam.com.
Solarider Team no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d'un ús inadequat dels productes venuts a www.solariderteam.com.
Alguns enllaços establerts a www.solariderteam.com podran dirigir l'usuari o el client cap a altres portals diferents. Solarider Team no es responsabilitza en cas que el contingut d'aquestes pàgines web no respectessin les disposicions legals i reglamentàries en vigor.

bottom of page