top of page

Avís legal i condicions generals

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del deure informació que estableix la Llei La 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del

Comerç Electrònic, us comuniquem que la present web és titularitat de:

Denominació Social: Ramón Sola Escalera (D'ara endavant El Responsable)

DNI: 47184536-J

Domicili Social: Barcelona

Telèfons: 615621054

e-Mail: info.solariderteam@gmail.com

Nom de dominis: solariderteam.com (D'ara endavant El lloc web)

  1. OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment del que disposa la normativa

vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE)

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al

tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de

dades de caràcter personal, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les

disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de

preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del

Responsable.

  1. RESPONSABILITAT

El Responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació

hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

  1. ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada a

un fitxer d'activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el processament posterior de les dades per obtenir mesuraments

únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre

visites, el punt d'accés, etc.

  1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els

continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas,

El responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o

internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les

autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats,

generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la

pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de

tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts

que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que el

usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma

immediata a ladministrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies

de l´any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin

causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de

dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i

del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure

circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el RGPD), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, el responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç.

Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament de les vostres dades amb fins comercials en cada moment o.

Escola de ciclisme, cursos d'endur

bottom of page