top of page

Política de privadesa

 1. Confidencialitat i protecció de dades:

A efecte del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que

pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, Ramón Sola Escalera, com a responsable del tractament, informa l'usuari de l'existència d'un fitxer

automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a Ramón Sola Escalera i sota la seva

responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l'usuari, així

com les tasques dinformació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions

generals, Ramón Sola Escalera necessitarà l'usuari la recollida d'unes dades

imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

 1. Registre de fitxers i formularis:

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats

serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present

política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en

qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. Us informem que els

dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del

Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament de

acord amb el que estableix el RGPD.

 1. Exactitud i veracitat de les dades facilitades:

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se

a Ramón Sola Escala de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i

responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, la vigència i l'autenticitat de les dades personals

facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar

informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. Ramon Sola Escalera no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les

que s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics

perjudicis que es puguin originar per l'ús d'aquesta informació. Ramon Sola Escalera es

reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les pàgines web

fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera Ramon Sola Escala de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com

conseqüència d'errors, defectes o omissions, a la informació facilitada per Ramón Sola Escalera

sempre que procedeixi de fonts alienes a Ramón Sola Escalera.

Finalitats:

Les finalitats de Ramón Sola Escalera són exclusivament el manteniment i gestió de la

relació amb lusuari, així com les tasques dinformació. Per a fins comercials i de millora de la

experiència en línia del client.

 1. Menors d'edat:

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat,

Ramón Sola Escalera sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida dels

dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

 1. Cessió de dades a tercers:

Ramón Sola Escalera realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers per tal de gestionar els enviaments (sessió de dades a distribuïdors i empreses de transport).

 1. Dades recollides per a la prestació d'un servei:

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu per a la prestació d'un servei seran les mínimes

exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti

i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

 1. Dades recollides per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web:

Les dades personals demanades a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com

finalitat l´enviament d´informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens

presta en acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari

Destinataris:

Ramón Sola Escalera informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, llevat que aquesta

comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb

un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, els destinataris de les vostres dades poden ser:

empreses del grup

empreses de solvència patrimonial (en el cas d'impagaments, comunicats mitjançant els procediments i les garanties establerts per la normativa vigent)

determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis)

Ramon Sola Escalera manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada

un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

 1. Variació de les dades:

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que

vostè es compromet a notificar qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació podeu adreçar-vos a info.solariderteam@gmail.com

Igualment podreu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

 1. Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i

oposició a següent correu electrònic: info.solariderteam@gmail.com. En virtut del que estableix el

RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la

limitació del tractament (art. 18) ia la portabilitat de les dades (art. 20).

 1. Mesures de seguretat:

Ramón Sola Escalera ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades

Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques

addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels

Dades Personals facilitades a Ramón Sola Escalera.

Ramon Sola Escalera no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es poguessin

derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o

desconnexions en el funcionament operatiu daquest sistema electrònic, motivades per causes

alienes a Ramón Sola Escalera; de retards o bloquejos en lús del present sistema

electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de

Processos de Dades, al sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que

puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de

Ramon Sola Escala. No obstant això, lusuari ha de ser conscient que les mesures de

seguretat a Internet no són inexpugnables.

 1. Acceptació i Consentiment:

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals,

acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Ramón Sola Escalera, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions

específiques en matèria de protecció de dades personals.

Solarider Team escola de ciclisme
 

bottom of page